fbpx

Raportare anonimă

 

Orice persoană este încurajată să raporteze voluntar orice eveniment şi orice informaţie, percepute ca fiind un pericol real sau potenţial pentru siguranţa aviaţiei, către funcţia/structura internă a propriei organizaţii şi/sau direct către AIAS (Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile – https://www.cias.gov.ro).

 

1 B Pipera Bvd, Cubic Center, 10th floor, Ilfov County

Follow on Social

Înțeleg că datele mele personale vor fi prelucrate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română în vederea îndeplinirii unei obligațîi legale care îi revine (soluționarea petițiilor, cererilor de acces la informațiile de interes public) ori pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). * *